Img
26.Yılımızda Misyonumuzu Eğitim Sektöründeki Yeni Girişimciler İle Paylaşıyoruz.

NEDEN NEŞE BUZOL MARKASI?
*1995 yılından günümüze Trakya bölgesinde tanınmış ve güven sağlamış bir eğitim kurumu ile hedeflerinize çok daha hızlı ulaşacaksınız.

*Tüm dünyada kabul görmüş IPS müfredatı ve MEB müfredatlarını uygulayan okulumuzun vizyon ve misyonu ile velilerinizin kafasında hiç bir endişeye mahal vermeden öğrenci ve veli memnuniyetine sahip bir okul olacaksınız.

*Emek ve sermayenizi yeni bir okul konsepti oluşturmak için harcamak yerine güçlü bir marka altında olmanın konforunu yaşayacaksınız. Öğrenme maliyetiniz azalacak, yatırımınızın dönüş süresi kısalacak, zamandan tasarruf edecek ve en önemlisi verimliliğiniz artacaktır

*Unutmayın; Güveni sağlamak çok zordur.biz bunu sağladık. şimdi sizinle devam edebiliriz..

*Neşe Buzol Anaokulunda franchising sisteminde süreç üç aşamadan oluşur.

1.AŞAMA: TANIMA VE ARAŞTIRMA
Süreç tarafların birbirini tanımaları ve araştırma yapmaları ile başlar. Süre karşılıklı uzlaşı ile belirlenir ve uzun tutulmaz; sürecin hızlı ve verimli tamamlanması için gereken kolaylıklar gösterilir.

2.AŞAMA: FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
a. Franchise verilecek şirketin mali gücünün ve geçmişinin incelenmesi ve franchise verilmeye uygun olup olmadığını araştırılması
b. Şirketin başarılı olabilmesi için takip etmesi gereken temel mali politikaların neler olduğunun belirlenmesi.
c. Şirketin gelecek dönemlerle ilgili planlarının belirlenmesi.
d. İdari anlamda yapılacak fizibilite çalışmaları,
e. Fiziki açıdan yapılacak fizibilite çalışmaları,
f. Verilecek lojistik destek ile ilgili fizibilite çalışmaları

3.AŞAMA: SÖZLEŞME
Fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve taraflarca uzlaşılması sürecinin bitiminde Franchising sözleşmesi imzalanır. Franchising sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, şube açılışına kadar olan sürede yapılacak çalışmalar belirlenir, planlanır ve projelendirilir.
Proje ve ruhsatlandırma işlemleri Neşe Buzol Anaokulunun rehberliğinde, franchise alan kurum tarafından takip edilir.

img
img