Cloud

IEYP International Programı

Img

Uluslararası Erken Yıllar Programı (IEYP) , uluslararası düzeyde uyumlu bir program sunar. Programımızın temel amaçlarından biri ezberci ve sistemsiz bir eğitim anlayışı kalıplarından çıkarak, çocukların , doğuştan gelen ve zamanla yitirdiği potansiyellerini , erken çocukluk döneminde , profesyonel eğitimciler ile özenle hazırladığımız eğitim müfredatlarımızı kullanarak , en üst seviyeye ulaştırabilmek ve gerçek hayata uyarlayabilmelerini sağlamaktır. Uluslararası Erken Yıllar Programı: 3 aydan 6 yaşına kadar olan çocuklar için dünyanın en kapsamlı uluslararası müfredatlarından biridir. Üniteler Tematik Birimden oluşur ve yönergeler İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca ve İspanyolca mevcuttur. Akran değerlendirmesine ve akademik araştırmalara dayalıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan ve geçerliliği kanıtlanmış işlevsel , eğitim materyalleri, videolar vb içeriklerden oluşmaktadır. İçerikler konusunda uzman , eğitim uzmanlarından oluşan ekip tarafından geliştirildi. Bilgi kartları, ünite konuları ile bağlantılı flash cardlar, ünite konular ile ilgili sınıf panoları, posterler ve videolar dahil 1000’den fazla öğrenim materyaline erişim imkanı sağlar. Çocukların Periyodik değerlendirme için Değerlendirme Kılavuzları ve göstergeleri mevcuttur. Her ünite ile ilgili çocukların performans değerlendirme kitapçıkları mevcuttur. Standart psikoloji görüşlerine göre zeka kavramı tek bir çeşitten ibaret ve IQ veya diğer kısa cevap testleriyle yeterince ölçülebilen tek yönlü bir yetenektir. Öte yandan, güncel araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya çıkarmış ve çoklu zeka (Multiple Intelligences-MI) teorisi oluşturulmuştur. Çoklu zeka kuramı insanların birbirinden kısmen farklı birçok yeteneğe ve zeka türüne sahip olduğunu birçok kaynaktan elde edilen kanıtlara dayanarak ortaya koymuştur. Çoklu zeka kuramı şunları zeka türlerini içerir: MI (Multiple Intelligence)’yı geleneksel psikolojik zeka görüşüyle karşılaştırırken, geleneksel zeka görüşlerinde insan beynini bilgisayara benzetmek faydalı olabilir. Tek bir zeka türüne göre sınıflandırma yapmak, insanların iyi (yüksek IQ), ortalama (normal IQ) veya kötü (düşük IQ) performans gösterebilen tek bir genel amaçlı bilgisayara sahip olduğu anlamına gelir. Öte yandan Çoklu Zeka Kuramında insan beyninin nispeten bağımsız birkaç bilgisayara sahip olduğunu ima eder ve bir bilgisayardaki gücün diğer bilgisayarlardaki güçle (veya zayıflıkla) tek yönlü bir şekilde karşılaştırılabilir olmadığını ifade eder. Somut olarak ifade edersek, bir birey yüksek (veya düşük) uzamsal zekaya sahip olabilir, ancak bu durum kişinin yüksek (veya düşük) müzikal veya kişilerarası zekaya sahip olup olmayacağını tahmin etmez. Bu bağlamda kişinin zekası hakkında yüksek ya da ortalama kanısına varmak imkansızlaşır. Bu teori ilk olarak Howard Gardner’ın dönüm noktası niteliğindeki 1983 tarihli Frames of Mind kitabında ortaya atılmış ve sonraki yıllarda tüm dünyadaki sınıflarda kullanılmaya başlanmıştır. 

Kaynak: https://eypeducation.com/mufredat-4-rehberlik.html