Cloud

Anne Baba Rehberi – Blog

Img

Tuvalet Eğitimim

Öncelikle şunu bilmeniz ve kabul etmeniz gerekir ki, tuvaleti kullanma zamanımın geldiğine karar verecek olan sadece benim Çünkü vücudumu kontrol eden benim.Dünyaya geldiğimden beri bezlendiğimden, bu benim için gayet doğal.

Daha Fazla Oku »

Çocuklarda Psikososyal Gelişim

Erikson’a göre kişiliğin gelişimi doğumdan ölüme kadar sekiz evrede gelişir. Çocuğun kişilik gelişimini belirleyen ise beş evre vardır. Merkezinde; güven, özerklik, girişim, çalışma ve başarma, kimlik, yakınlık kurma, üretkenlik ve

Daha Fazla Oku »

Çocuklarda Psikoseksüel Gelişim

Freud, kişiliği gelişim açısından inceleyen ve kişiliğin temel karakter yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk kuramcıdır. Freud, beş yaşın sonlarında kişiliğin oldukça biçimlendiği ve bu yaştan sonraki gelişimin,

Daha Fazla Oku »

Çocuklarda Bilişsel (Zihinsel) Gelişim

Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİŞSEL GELİŞİM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık

Daha Fazla Oku »

Çocuklarda Psikomotor Gelişimi

Motor kelimesi anlam olarak ‘hareket’i ifade eder. Dünyaya gelen her birey, daha anne karnında iken fiziksel olarak gelişmeye başlar. Dünyaya geldiğinde de bu gelişim hızlanarak devam eder. Önceleri refleks olan

Daha Fazla Oku »

Çocuklarda Ahlak Gelişimi

Kohlberg, ahlaki gelişimde zihinsel etkenler üzerinde önemle duran ve gelişim kavramını buna göre oluşturan araştırmacılardan biridir. Kohlberg’e göre ahlak, hak-haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü konularında bilinçli yargılama ve karar vermeyi ve bu

Daha Fazla Oku »