Cloud

Hakkımızda

Img

Çocuklar dünyanın en büyük mutluluğudur.

1995 Yılından Bu Yana Hep Varız

Neşe Buzol Anaokulu 1995 yılında Neşe Buzol tarafından Kırklareli’de kuruldu.

Eğitim programımız; çocuklarımızın bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlayarak çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Okulumuzda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard  GARDNER’ın “Çoklu Zeka Teoresi” nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde High-Scope, Montessori, Quebec, Gymboree, Reggio Emilia , Gems, PYP , Waldorf Okulları Program Yaklaşımı, Scamper ve Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir.

Okul öncesi eğitim döneminde; çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, duygusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim ortamı hazırlanmıştır. Eğitimimizi; çocuklarımızın sevgi, saygı, işbirliği, yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma, sorumluluk duygularının gelişmesine; bireysel farklılıkları dikkate alarak her çocuğu kendi özellikleri ile değerlendirerek okul öncesi eğitim etkinliklerimize çoklu zekâ kuramını da dikkate alarak yaparak-yaşayarak yani çocuklarımızın aktif bir şekilde öğrenmenin içinde oldukları öğrenme metodu ile gerçekleştirmekteyiz.

Okul öncesi eğitim birimi olarak okul öncesi döneminin insan hayatının temeli olduğunun bilincinden yola çıkıp çocuğun eğitiminin çevre ve bilginin etkileşimi olduğu gerçeğiyle; aile, okul, toplum üçgeni içinde gerçekleştirilen ve kişilik temellerinin atıldığı eğitimi, en yüksek standartlarda çocuklarımıza sağlamaktayız.

 • Okul öncesi eğitim birimi olarak okul öncesi döneminin insan hayatının temeli olduğunun bilincindeyiz.
 • Çocuklarımızın özel alıcı dönemleri bilinmekte bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.
 • Çocuklarımızın ihtiyaçlarına duyarlılık gösterilmektedir.
 • Eğitimde çocuklarımızın bütünlüğü gözetilmektedir
 • Çocukların ilgi ve istekleri bilinmekte etkinliklerde çocuklarımızın AKTİF KATILIMI sağlanmaktadır.
 • Çocukların yetenekleri desteklenmektedir.
 • Öğrenmeler arasında ilişki kurularak her şeyden öğrenmek metoduna önem verilmektedir
 • Duyular yoluyla öğrenme ve kendi kendine öğrenme konusu desteklenmektedir
 • Çocuk merkezli öğrenme için yeterli zaman ve uygun mekan sağlanmaktadır
 • Çocuğun eğitimi çevre ve bilginin etkileşimidir. Eğitimimiz “Aile, okul, toplum” üçgeni içinde gerçekleştirilen ve kişilik temellerinin atıldığı bir eğitimdir.

 • Eğitim Modelimiz

  Okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında High-Scope, Montessori, Quebec başta olmak üzere karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir.

 • Hedefimiz

  Okul öncesi döneminin insan hayatının temeli olduğunu biliyoruz. Aile, okul, toplum üçgeni içinde gerçekleştirilen eğitimi yüksek standartlarda çocuklarımıza sağlamak en büyük hedefimizdir.

 • Kurumsal Değerlerimiz

  ▵ Bilimsel düşünme ve akılcılık ▵ Çağdaşlık ▵ Laiklik ▵ Yeniliklere ve gelişmelere açıklık ▵ Kişisel bakım ve temizlik ▵ Sevgi ▵ Şefkat ▵ Duyarlılık ▵ Çocuğa ve çocuk haklarına saygılı olmak ▵ Zengin ve keyifli eğitim ortamları yaratmak ▵ Çocuğa ve veliye gerçekçi geribildirim vermek ▵ Okul ve sınıf ortamında sağlık ve güvenliğini önemsemek ▵ Sınıfta önyargısız fırsat eşitliği sunmak ▵ Temel evrensel değerleri benimsemek ▵ Alçakgönüllülük ▵ Temiz ve düzenli olmaya özen göstermek ▵ Güler yüzlü ve saygılı davranış ▵ Dayanışma ve paylaşım ▵ Duygu ve düşüncelere önem vermek ▵ Olumlu yaklaşım ▵ Kendine, başkalarına ve çevreye saygılı olmak ▵ Yardımseverlik ▵ Uzlaşmacı yaklaşım ▵

 • İlkokula Hazırlık

  Okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocuklarımıza masada dik oturmak, kağıtla göz arasındaki mesafeyi doğru ayarlamak, boya kalemlerini baş, işaret ve orta parmakları arasında tutmak, verilen çalışma sayfasını düzenli ve temiz tutma alışkanlıkları kazandırmak; sayı, renk, şekil, yön ve dünyamızla ilgili kazanımları pekiştirici ve ilköğretime hazırlayıcı çizgi çalışmalarına yer verilen bir etkinliktir. Anasınıfı 6 yaş grubu ayrıca ilköğretime hazırlık niteliği de taşımaktadır. Çocuklarımızın ilköğretimde okuma yazmayı öğrenebilmeleri; bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor yönden yeterli olgunluğa ve bu olgunluğa ulaşmak için yeterli deneyim kazanmalarına bağlıdır. Bu nedenle “Okul Öncesi Eğitim”de iyi bir okulun çocuklara katkısı çok büyüktür.

Önceliklerimiz

Biz 1995 yılından bu güne çocuklarla birlikteyiz.Hedefimiz çocukların sağlıklı gelişebilecekleri ortamları hazırlamaktır.Önceliklerimizi değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz.

 1. Sevgi Saygı Kabul

  Çocukların ve velilerin koşulsuz kabul, sevgi ve saygı gördüğü bir ortam

 2. Beslenme

  Kendi mutfağımızda, hijyenik ortamda, kaliteli malzeme ile sağlıklı ve özenli hazırlanmış gıdalar.

 3. Tecrübeli kadro

  Sorumluluklarının bilincinde, konusunda uzman ve tecrübeli, yönetici ve eğitimci kadrosu.

 4. Güven

  Güven ortamında büyüyen mutlu ve huzurlu çocuklar ile mutlu ve huzurlu anne babalar.

26

img

Yıllık Deneyim

%99

img

Doluluk

2130

img

Öğrenci

%100

img

Memnuniyet