Cloud

Eğlenceli Bilim

Img

 

 

 

Okul öncesi dönemde çocuklar meraklıdır, araştırmacıdır, hayal güçleri çok geniştir, sorgulama becerileri yüksektir. Bu becerilerinin kaybolmaması için çocukların becerilerini geliştirici etkinliklerin içerisinde olmaları gerekir.

Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleri’dir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler.

Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir

Güzel planlanmış fen bilgisi dersleri bu becerilerin kaybolmaması için çok kıymetlidir. Okul öncesi dönemde fen eğitimi derslerindeki amacımız çocuklara fen bilgilerinin aktarılması değildir. Amacımız, çocuğun bu bilgileri deneyerek ve yaşayarak öğrenmesidir. Bizler Neşe Buzol Anaokulu olarak çocukların bu merak ve araştırma duygularından yola çıkarak onların bilimsel bilgilerini arttırmak ve düşünme becerilerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Bunun için okul öncesi dönemde öğretmenler, fen eğitiminde, çocukların sorular sorabilecekleri, soruları ile ilgili gözlemler yapabilecekleri, bunları test edebilecekleri ve denemeler sonunda yorumlar yapabilecekleri ortamlar sunmalıdır. Bu ortamı çocuklarımıza sağlayabilmek için Eğlenceli Bilim programını uyguluyoruz çünkü okul öncesi çağındaki çocukların bilimsel okuryazarlığının gelişiminde en etkili yöntemin uygulamalı fen eğitimi olduğunu biliyoruz.

Eğlenceli Bilim öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerimiz ve eğlenceli bilim programımız ile çocuklar;

• Bilimden ilham alır,

• Bilimi keşfeder,

• Bilimi günlük hayatlarına katar.

Yıl boyunca tüm çocuklar aynı anda kendi deney kitleri ile kendi deneylerini yaparlar. Sınıf tam bir laboratuvar haline gelir ve bilim insanı olmanın keyfini yaşarlar.