Img
Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA

Günümüzde okul öncesi dönemin insan gelişimi ve yaşamındaki önemi bilinmekte ve okul öncesi eğitim için yeni arayışlara girilmektedir. Okul öncesi eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi de dramadır.

Okul öncesi dönemdeki çocukların hayata hazırlanmalarındaki en önemli araçları oyundur. Çocuk oynarken hem eğlenmekte, hem de öğrenmektedir. Drama çocuğun oyun oynamasına, keşfetmesine, kendini ifade etmesine olanak tanıyan; beş duyusuna hitap eden; gelişim alanlarını destekleyen; günümüzde okul öncesi eğitimde de giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Drama çalışmalarında çocuk bir grup içinde, belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kendini hem sözel, hem de bedensel olarak özgürce ifade etme şansını yakalar. Kimi zaman hayal gücüyle yarattığı zaman makinesiyle dinozorlar devrine maceralı bir yolculuğa çıkarken; kimi zaman da nesli tükenmek üzere olan hayvanlara yardım etme konusunda bir araştırmanın içinde bulur kendini. Drama yöntemi çocuğun eğlenerek öğrenmesini sağlarken, kişilik gelişimini de olumlu etkiler.

Dramatik eğitimde iki yaklaşım söz konusudur. Bunlar, sanat formu olarak drama ve bir öğretme amacı olarak dramadır. Bir sanat formu olarak ele alındığında dramatik oyun çocuğun kişilik gelişimine destek olmayı amaçlayan bir aktiviteyi oluşturur. İkinci yaklaşımda ise bir öğretim aracı olarak drama değişik konuları öğretmek için kullanılır.Dramatik eğitim ister bir araç olarak kullanılsın, isterse bir amaç olarak görülsün, yetkin ellerde katılımcıya zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla dramatik bir ortamda var olma olanağı sunacaktır. Bu ortam, kendi potansiyelini fark etme, kendini ifade etme, yaratıcılık gelişimi, kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme gibi becerilerin gelişmesine önemli katkı sağlamasının yanı sıra, belki de en önemlisi, içinde yer alan bireyleri mutlu edecektir. Bu mutluluk sadece oyun oynamanın neşesinden değil, aynı zamanda farkındalığın gerçekleşmesinden kaynaklanır ve tamamlanır.

Drama çalışmalarıyla genel olarak; çocuğun yaratıcı hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık sıkılganlık duygularından kurtulmaları, bedensel ve sözel olarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, karşılaştıkları problemleri yaratıcı hayal güçlerini kullanarak çözebilmeleri, özgün ürün oluşturabilmeleri ve benzerleri hedeflenmektedir. Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri ile dramanın hedeflerinin ne kadar örtüştüğü açıkça görülmektedir. Bu da drama yönteminin okul öncesinde kullanılabilecek çok önemli yöntemlerden biri olduğunu göstermektedir.

Bu hedeflere ulaşmak için eğitimli ve yetkin bir drama lideri ile iyi bir planlama gerekmektedir. Bir drama çalışması planlanırken yaş grubunun gelişim özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır ve hedeflerimiz belirlenmelidir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de çocuğa bilgiyi direk vermek yerine, yaparak ve yaşayarak kendisinin bulmasını sağlamaya çalışmaktır.

Bir drama çalışması ısınma, asıl çalışma ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Isınma, asıl çalışmaya hem bedensel, hem de zihinsel olarak hazırlanmak amacıyla çeşitli tekniklerin kullanıldığı drama oturumunun ilk aşamasıdır. Asıl çalışma ise başta rol oynama ve doğaçlama olmak üzere pek çok drama tekniğinin kullanıldığı asıl drama çalışmasının yapıldığı aşamadır. Çalışma basitten karmaşığa doğru yapılandırılır ve dolayısıyla bireyden gruba doğru giden bir süreç izlenir. Değerlendirme ise katılımcıların sözel ya da oynayarak çalışma hakkında dönüt verildiği oturumun son aşamasıdır

Sonuç olarak okul öncesi dönemde yapılan drama çalışmaları çocuğun gelişim alanlarını desteklemekte, kendini bir birey olarak ifade etmesine ortam hazırlamakta, enerjisini boşaltmasını yardımcı olmaktadır. Çocuğu hem eğlendirmekte, hem de nitelikli zaman geçirmesini, sağlamaktadır. Her çocuğun dramayla tanışacak kadar şanslı olması dileğiyle.

Drama eğitimi çocuğa birçok nitelikler kazandırır.

 • Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar.
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Karar verme gücünü artırır.
 • Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini artırır.
 • Kendini başkasının yerine koyma (empati) becerisini geliştirir.
 • Estetik sezginin gelişimini artırır.
 • Özgüveni geliştirir.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir.
 • Bağımsızlık duygusunu geliştirir.
 • Problemlerin çözümünde çok çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar.
 • Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar.
 • Farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerilerini artırır.
 • Demokratik kişilik geliştirmeyi sağlar.
 • Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma becerisini artırır.
 • Kendini kontrol etme becerisini artırır. Ø
 • Farklı kültürleri, zenginleştirici güzellikler olarak algılama becerisini artırır.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini artırır.
 • Duyarlı olmayı sağlar.
 • Yaşamda karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisini artırır.
 • Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
 • Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.
 • Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
 • Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
 • Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
 • Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.
 • Deneyimlere açık olmayı sağlar.
 • Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.
 • Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder.
 • Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.
 • Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
 • Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır.
 • İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar.
 • Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
 • Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
 • Beden dilini kullanmayı sağlar.
 • Duyguların farkına varmayı ve ifade etmeyi sağlar.
 • Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
 • Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.
 • Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.
 • Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi için ilgi çekici hale getirir.
img
img